Zamieście 83  34-650 Tymbark     piotrkubatek@gmail.com     606 289 087

Cover Image

Z jakimi pułapkami można się spotkać likwidując szkody?

Lipiec 24, 2020
Czas czytania: 6 minut

Likwidacja szkody komunikacyjnej to działanie, którego celem jest usunięcie wszelkich szkód (materialnych i niematerialnych), które powstały w wyniku szkody komunikacyjnej, czyli wypadku, kolizji czy innych zdarzeń podczas ruchu drogowego. Za szkodę uznaje się sytuację, w której dochodzi do naruszenia lub utraty majątku osobowego poszkodowanej osoby. Może to być uszkodzenie ciała, które wymaga kosztów na późniejsze leczenie, a także zniszczenie rzeczy materialnej, na przykład telefonu komórkowego, którego naprawa lub kupno nowego, również wymaga nakładu finansowego.

Likwidacja szkody samochodowej jest możliwa dla każdego poszkodowanego, który nie ze swojej winy uczestniczył w wypadku czy kolizji drogowej. Poszkodowani właściciele samochodów sami decydują, czy chcą od towarzystwa ubezpieczeniowego gotówkę na samodzielne pokrycie kosztów, czy oddają samochód do warsztatu, z którym współpracuje firma. Wyceny, kosztorysy szkodowe towarzystw ubezpieczeniowych są celowo zaniżane, przez co poszkodowani bywają oszukiwani przy takich rozliczeniach (według statystyk średnia wartość szkody wypłacana przez ubezpieczalnie nie przekracza 30-40% rzeczywistej wartości szkody).

Jakie problemy można spotkać podczas likwidacji szkód?

W ofertach ubezpieczeniowych zwykle pojawia się wiele obietnic, jednak w sytuacji niekorzystnego zdarzenia drogowego (np. kolizji czy wypadku) firmy ubezpieczeniowe niejednokrotnie kwestionują roszczenia poszkodowanego, wydając decyzję odmowną. Swoją odmowę motywują np. brakiem korelacji uszkodzeń między pojazdami lub podważając okoliczności, w jakich doszło do uszkodzeń. Innym często spotykanym problemem jest zaniżanie wartości uszkodzonego pojazdu lub wartości kosztorysowej naprawy uszkodzenia.

Jeśli ubezpieczyciel uzna, że wartość naprawy przewyższa wartość samochodu, wówczas podejmowana jest decyzja o szkodzie całkowitej, co najczęściej bywa niekorzystne dla właściciela uszkodzonego pojazdu. Przy rozliczeniu kosztorysowym, tzn. szkody częściowej, kosztorys wykonany przez ubezpieczalnie jest zaniżony, wprowadzane są niskie stawki robocizny, potrącenia na materiale lakierniczym lub częściach zamiennych itd. Tak naprawdę stosuje się wiele zabiegów, mających bezpośredni wpływ na wartość szkody.

Współpraca z rzeczoznawcą samochodowym — dlaczego warto?

W przypadku zawierania polisy AC warto bardzo dobrze przejrzeć umowę, aby mieć pewność, że obejmuje ona wszystkie przypadki szkód, jakie potencjalnie mogą nas spotkać. Aby uniknąć problemów, warto skontaktować się z rzeczoznawcą samochodowym, który przygotuje dla nas niezależną opinię na temat szkody oraz dokona jej obiektywnego rozliczenia.

W sytuacji kolizji lub wypadku należy spisać stosowne oświadczenie oraz wykonać dokumentację fotograficzną na miejscu zdarzenia. Gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości co do swojej winy albo okoliczności zdarzenia lub kiedy jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających, należy bezwzględnie wezwać policję. Dzięki tym czynnikom jest szansa na jednoznaczne ustalenie odpowiedzialności w sprawie. Z kolei rzeczoznawca zapewni nam kompleksową obsługę w zakresie analizy dokumentów szkodowych, oszacuje straty i doradzi, o jakie odszkodowanie powinniśmy się ubiegać.