Zamieście 83  34-650 Tymbark     piotrkubatek@gmail.com     606 289 087

Cover Image

Jakie uprawnienia powinien posiadać rzeczoznawca samochodowy?

Marzec 9, 2021
Czas czytania: 3 minut

Na drodze wydarzyć się może wiele – niespodziewane kolizje, wypadki, kradzieże samochodów. W przypadku wydarzeń losowych często niezbędne jest działanie ubezpieczyciela, służb porządkowych i śledczych czy właśnie kogoś, kto oszacuje straty lub szkody. Rzeczoznawca samochodowy powinien zapewniać więc rzeczowe ekspertyzy i wiarygodne wyceny, być pomocną dłonią i służyć swoją wiedzą w przypadku opinii technicznych i nie tylko.

Prawnie wymagane formalności

Aby zostać rzeczoznawcą samochodowym, należy spełnić szereg wymagań, które reguluje ustawa o prawie o ruchu drogowym. Rzeczoznawca został przedstawiony tam, jako osoba kompetentna w zakresie techniki pojazdowej, rekonstrukcji kolizji i wypadków,  a także wyceny wartości, kosztów i jakości napraw pojazdów oraz podzespołów i elementów wchodzących w jego skład.

Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego przyznaje się osobie, która posiada minimum średnie wykształcenie i ma co najmniej 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie, która związana jest z motoryzacją. Niezbędnym warunkiem jest także zaświadczenie o niekaralności oraz legitymowanie się prawem jazdy kategorii: A, B, C lub C1. Warunku dwuletniej praktyki nie stosuje się w przypadku przedłożenia dyplomu studiów wyższych, z obszaru nauk technicznych o specjalności samochodowej.

Rzeczoznawca jako zawód zaufania publicznego

Nie wszystko da się zapisać w przepisach – rzeczoznawca przede wszystkim powinien być dokładny i uczciwy. Waga jego zawodu jest duża – nierzadko przesądza o sporych kwotach pieniężnych, wynikach postępowań sądowych czy śledztw, nie tylko w Polsce – częstym przypadkiem jest także  likwidacja szkód zagranicznych.

Dlatego certyfikacja rzeczoznawców wydawana jest na okres 3 lat – następnie niezbędne jest odnowienie jej, po spełnieniu kilku warunków – przede wszystkim pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie wnioskowanych kompetencji i uzyskaniu pozytywnego wyniku w zakresie nadzoru nad certyfikacją. Ponadto, należy wykazać dokumenty potwierdzające podwyższenie kwalifikacji zawodowych – np. odbytego szkolenia.

Ocena wymagań przedstawianych przyszłym rzeczoznawcom może wydawać się skomplikowana – jednak waga i kompetencje potrzebne w tym zawodzie, służą wielu ludziom, w newralgicznych sytuacjach. Doradztwo techniczne, ocenianie skutków, identyfikacja usterek i pojazdów, likwidacja szkód i wiele innych – wykonywane przez rzeczoznawcę czynności, muszą być precyzyjne i fachowe.