Zamieście 83  34-650 Tymbark     piotrkubatek@gmail.com     606 289 087

Cover Image

Jakie przepisy regulują kwestie związane z likwidacją szkód zagranicznych?

Październik 10, 2022
Czas czytania: 2 minut

Szkoda komunikacyjna może wydarzyć się w bardzo nieoczekiwanej chwili, również podczas pobytu za granicą. W takiej sytuacji to podwójny stres dla właściciela pojazdu, który musi podjąć działania, aby z jednej strony zgłosić szkodę, ale przede wszystkim sprowadzić uszkodzony pojazd do kraju i zlecić wykonanie naprawy.

Funkcjonowanie towarzystw ubezpieczeniowych

Każdy właściciel pojazdu niezależnie od jego rodzaju, rocznika i marki jest zobowiązany do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej. Stanowi ona ochronę ubezpieczeniową pojazdu. W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej polisa pokrywa koszty naprawy pojazdu oraz inne czynności z nią związane. Sposób przeprowadzanie likwidacji szkody zagranicznej powinien być zgodny z wytycznymi przygotowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, a zakład ubezpieczeń powinien opracować, przyjąć i zapewnić funkcjonowanie procedur określających sposób prowadzenia postępowania likwidacyjnego niezależnie od tego, czy szkoda powstała w kraju, czy poza granicami.

Proces likwidacji szkody w praktyce

Likwidacja szkody wyrządzonej za granicą przebiega w odmienny sposób, aniżeli likwidacja szkody w Polsce. Dla rozpoczęcia procesu likwidacji niezbędne jest zidentyfikowanie sprawcy, jego pojazdu oraz zakładu ubezpieczeń. W przypadku, kiedy sprawca i poszkodowany jest na miejscu należy wypełnić dwujęzyczny formularz szkody, a także zaleca się wezwać Policję na miejsce zdarzenia w celu jego rejestracji. Po powrocie do kraju lub jeszcze w trakcie zagranicznego pobytu należy zgodnie wytycznymi zgłosić się do Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych w celu ustalenia reprezentanta ubezpieczyciela sprawcy w Polsce, a następnie zgłosić mu zdarzenie. Jest to procedura czasochłonna i nie każdy poszkodowany ma czas, aby postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy firm zajmujących się likwidacją szkody, która zajmie się formalnościami i pomoże w naprawie uszkodzonego pojazdu.