Zamieście 83  34-650 Tymbark     piotrkubatek@gmail.com     606 289 087

Cover Image

Jak skutecznie odwołać się od wyliczonych szkód?

Kwiecień 2, 2021
Czas czytania: 2 minut

Bardzo często możemy spotkać się z sytuacją, w której ubezpieczyciel niedokładnie lub też zbyt nisko w naszej ocenie wyliczy szkody, a co za tym idzie otrzymamy zaniżone odszkodowanie. Oczywiście jednym z rozwiązań w takich momentach jest możliwość odwołania od negatywnej dla nas decyzji.

Planując odwołanie od wyliczonych szkód, należy przede wszystkim pamiętać o dopilnowaniu wszystkich terminów, ponieważ po ich przekroczeniu nie będziemy już mieli możliwości ubiegania się o zmianę decyzji. Trzeba tu też wspomnieć, iż w przypadku kolizji drogowej termin ten wynosi maksymalnie 3 lata, zaś gdy mamy do czynienia z wypadkiem, termin wydłuża się nawet do 20 lat, jednak warto złożyć odwołanie od decyzji jak najwcześniej.

Uzasadnienie oraz inne elementy odwołania

Kluczowym elementem każdego odwołania od wyliczonych szkód jest oczywiście uzasadnienie wniosku. Powinny w nim się znaleźć wszelkie argumenty, które będą przemawiały na naszą korzyść. Muszą one być też ujęte w taki sposób, aby ubezpieczyciel nie miał większych możliwości na ich obalenie. W takich przypadkach warto również do wniosku odwoławczego dołączyć wszelkiego rodzaju dowody potwierdzające naszą tezę o znacznym zaniżeniu wyliczonych szkód. Nieoceniona w takich sytuacjach może okazać się pomoc doświadczonego oraz rzetelnego rzeczoznawcy, który dokona pełnej oceny powstałych szkód, a także kosztów związanych z ich naprawą.

Przydatne w takich sytuacjach mogą być również zdjęcia oraz rachunki za naprawę szkód. Warto wspomnieć także, iż przygotowując odwołanie, dobrze jest też sprawdzić, czy ubezpieczyciel uwzględnił w kosztorysie oryginalne części zamienne, ponieważ często dochodzi do sytuacji, gdy koszt wyliczonych szkód odnosi się do tańszych, nieoryginalnych części. W przypadku wniosku odwoławczego należy również wiedzieć, iż mamy trzy możliwości złożenia go, a mianowicie formę pisemną, elektroniczną oraz ustną. Poza samym uzasadnieniem we wniosku odwoławczym trzeba również podać numer likwidacji szkody, nasze pełne dane adresowe oraz dane ubezpieczyciela, a także kwotę, jakiej dokładnie domagamy się w tym przypadku.