Zamieście 83  34-650 Tymbark     piotrkubatek@gmail.com     606 289 087

Cover Image

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Luty 11, 2023
Czas czytania: 2 minut

Chociaż polisy ubezpieczeniowe mają zapewniać kierowcom spokój w razie stłuczki lub wypadku, często okazuje się, że stanowią dodatkowy powód do nerwów. Ubezpieczyciele mają bowiem w zwyczaju zaniżanie wypłacanych kwot odszkodowań. Nie oznacza to jednak, że posiadacz polisy nie może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

Kiedy można odwołać się od decyzji?

Zasada brzmi: zawsze warto spróbować. Przede wszystkim należy sprawdzić, co ubezpieczyciel wycenił niezgodnie z rzeczywistymi kosztami – warto więc zachować rachunki z naprawy auta. Czasami ubezpieczyciele w koszty naprawy wliczają tańsze zamienniki oryginalnych części lub stwierdza, że część uszkodzeń znajdowała się na samochodzie jeszcze przed danym wypadkiem. Innym razem obniżają wysokość odszkodowania, zakładając (lecz nie udowadniając!) przyczynienie się poszkodowanego do szkody. Przed odwołaniem się od decyzji ubezpieczyciela warto więc przygotować profesjonalną wycenę szkód samochodowych w zaufanym serwisie w Krakowie, Nowym Sączu albo innym mieście, lub poprosić o pomoc w porządzeniu pisma pracownika niezależnej kancelarii odszkodowawczej.

Jak złożyć odwołanie?

Zasadniczo odwołanie można złożyć w formie ustnej, listownej i drogą elektroniczną. Warto jednak najpierw sprawdzić, którą opcję zaleca sam ubezpieczyciel, by maksymalnie skrócić proces. Jak łatwo można się domyślić, najlepiej złożyć odwołanie w formie pisemnej, by otrzymać potwierdzenie odbioru listu lub maila potwierdzającego otrzymanie wysłanej wiadomości elektronicznej. W odwołaniu, poza wspomnianą argumentacją, należy podać swoje dane osobowe i kontaktowe, numer likwidacji szkody, oczekiwaną kwotę roszczenia oraz złożyć swój odręczny podpis. Warto podać też numer konta bankowego do wypłaty pieniędzy.